platinum badge

Mark8 စတိုး

Application မ်ား 3.12k
ေဒါင္းလုပ္မ်ား 233.35M
Follow လုပ္ထားသူမ်ား 436.51k

ထိပ္တန္း App မ်ား

facebook အိုင္ကြန္
Facebook
83.18MB
pokemon go အိုင္ကြန္
Pokémon GO
101.56MB
messenger အိုင္ကြန္
Messenger
54.27MB
instagram အိုင္ကြန္
Instagram
31.03MB

ဤစတိုးေပၚမွ မွတ္ခ်က္မ်ား

ဘာသာစကား
ဤစတိုးေပၚတြင္ မွတ္ခ်က္မ်ား မရွိေသးပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!