ေနာက္ဆံုးထြက္ Android Application မ်ား

ANT+ Plugins Service
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
CodeCheck: Food & Cosmetic Product Scanner
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 35 မိနစ္က
adidas Running by Runtastic - Fitness Run Tracker
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 1 မိနစ္က
Huawei Health
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
Calm - Meditate, Sleep, Relax
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
Samsung Health
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3M - 5M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
Nike Run Club
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Under Armour Record
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
Blue Light Filter - Night Mode, Night Shift
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
ေရွးဦးသူနာျပဳနည္း- IFRC
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 7 မိနစ္က
Heart Rate Monitor - Measure Your Heartbeat
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
e-Nabız
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 13 မိနစ္က
Bluelight Filter License Key
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
Sweatcoin Pays You To Get Fit
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
The Walk: Fitness Tracker Game (Free)
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 17 မိနစ္က
FITAPP အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှု ပြေး လမ်းလျှောက်
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 18 မိနစ္က
Home Workouts Gym Pro (No ad)
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
Runkeeper - GPS Track Run Walk
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 8 လက
Lovense Remote
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 20 မိနစ္က
Google Fit: Health and Activity Tracking
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Home Workout for Men - Bodybuilding
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
Healthy 365
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
Notify & Fitness for Amazfit
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 7 မိနစ္က
Interval Timer
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Nahdi
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
Relax Meditation: Relaxing Sounds, Sleep Aid Music
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
Wearfit
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
Pedometer - Step Counter, Weight & Calorie Tracker
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
mètaSalute
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
Relax Melodies: Sleep Sounds
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
ေနာက္သို႕