ေနာက္ဆံုးထြက္ Android Application မ်ား

LeCab
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 9 မိနစ္က
Waze - GPS, Maps, Traffic Alerts & Live Navigation
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 4 မိနစ္က
Lyft
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 21 မိနစ္က
Yandex.Taxi Ride-Hailing Service
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 မိနစ္က
Яндекс.Транспорт
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 5 ရက္က
Яндекс.Электрички
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 မိနစ္က
RATP - Your daily co-pilot
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
Radarbot Pro: Speed Camera Detector & Speedometer
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
ÖBB Scotty
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 5 မိနစ္က
Grab Driver
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 5 ရက္က
Yanosik: "antyradar", korki, nawigacja, kamera
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Jakdojade: public transport
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Easy Taxi, a Cabify app
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
Parking with Parking App ParkU
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 8 မိနစ္က
Polaris GPS Navigation: Hiking, Marine, Offroad
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 8 မိနစ္က
inDriver- သင့်ယာဉ်စီးခကို ကမ်းလှမ်းပါ
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 8 မိနစ္က
GPS Route Finder : Maps Navigation & Street View
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 8 မိနစ္က
myRL
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 9 မိနစ္က
Blitzer.de
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 9 မိနစ္က
Heetch, enjoy going out
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Bolt (formerly Taxify)
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
OBD Diag & Scan
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 10 မိနစ္က
GPS Speedometer and Odometer
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
Deliveree - Delivery Logistics
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 11 မိနစ္က
Angkas Biker
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 11 မိနစ္က
Track Recorder(Torque OBD/Car)
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Gojek - Transportasi Ojek, Delivery, Pembayaran
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
Rapido Captain
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
Grab - Transport, Food Delivery, Payments
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
ANA Portuguese Airports
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 12 မိနစ္က
ေနာက္သို႕