ေနာက္ဆံုးထြက္ Android Application မ်ား

Pocket: Save. Read. Grow.
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Fly Guide
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 16 မိနစ္က
4PDA
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 6 ရက္က
AP News
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
KTVU News
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
The Economist: World News
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 7 လက
NOS
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 11 မိနစ္က
Hindi News:Live India News, Live TV, Newspaper App
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 5 မိနစ္က
eNewsvault Latest - Latest News,Updated News
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
tv brasil - Brasil TV Live
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 5 မိနစ္က
Twitter
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 16 မိနစ္က
Inshorts - 60 words News summary
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 7 မိနစ္က
Zen: personalized stories feed
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
CastMix: Podcast, Radio & Audio Books
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 6 လက
MIUI Updates
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 12 မိနစ္က
Podcast & Radio iVoox
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 22 မိနစ္က
Sud Ouest : actualité locale et info du monde
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 10 မိနစ္က
Microsoft News
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
Flipboard - Latest News, Top Stories & Lifestyle
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
HTC Sense ပါဝင်သောနေရာ
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Castbox: Podcasts Player ကို
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 12 မိနစ္က
appdater - Breaking and Trending News
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
112-Nederland
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 22 မိနစ္က
Google News
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 5 ရက္က
AppHunter
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
WSYX ABC6
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 16 မိနစ္က
VN Ngày Nay - Tin Tức, Đọc Báo
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Briefing
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3M - 5M လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
TwitPane for Twitter
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 18 မိနစ္က
ForPDA - Клиент сайта 4pda
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
ေနာက္သို႕