ထိပ္တန္း Android Application မ်ား

[Official] Samsung TouchWiz Home
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 10 လက
TouchPal Emoji Keyboard: AvatarMoji, 3DTheme, GIFs
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 9 လက
GO Launcher Theme White Metal
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 6 ႏွစ္က
ZEDGE™ Ringtones & Wallpapers
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
နောက်ခံပုံများ
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
Moto
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
Moto Actions
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
Minimalistic Text: Widgets
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3M - 5M လြန္ခဲ့ေသာ 5 ရက္က
Themes
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 9 လက
Mi Wallpaper Carousel
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 6 ရက္က
Parallel Space-အေကာင့္စံု
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 14 မိနစ္က
Yandex Browser with Protect
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 5 ရက္က
myIM3 - Cek Kuota & Beli Paket Internet
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Joy launcher - Live wallpaper
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 12 လက
Brave Browser: Fast, safe privacy browser & search
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
Emoji Font 3
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 3 ႏွစ္က
Color Flash Launcher - Call Screen, Themes
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Cheetah Keyboard - Emoji,Swype,DIY Themes
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
Nova Launcher
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3M - 5M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Lenovo Theme Center
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Color Phone Flash - Call Screen Theme, LED
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 4 ရက္က
MiLocker
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
ME Launcher - 3D Wallpaper, Themes, Fast
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 5 ရက္က
Xperia™ Home
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Color Call - Caller Screen, LED Flash
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 5 ရက္က
Romantic Love Photo Frames
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 5 လက
Facemoji Emoji Keyboard:GIF, Emoji, Keyboard Theme
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 6 ရက္က
THEME MINECRAFT
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 3 ႏွစ္က
Microsoft Launcher
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 15 မိနစ္က
POCO Launcher - Customize, Fresh & Clean
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 18 မိနစ္က
ေနာက္သို႕