ထိပ္တန္း Android Application မ်ား

[Official] Samsung TouchWiz Home
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
TouchPal Emoji Keyboard: AvatarMoji, 3DTheme, GIFs
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
နောက်ခံပုံများ
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
ZEDGE™ Wallpapers & Ringtones
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
Parallel Space-အေကာင့္စံု
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Moto Actions
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Moto
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Mi Wallpaper Carousel
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Themes
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 12 လက
Yandex Browser with Protect
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
Minimalistic Text: Widgets
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3M - 5M လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
THEME MINECRAFT
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 4 ႏွစ္က
GO Launcher Theme White Metal
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 6 ႏွစ္က
Emoji Font 3
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 3 ႏွစ္က
Color Call - Caller Screen, LED Flash
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Color Flash Launcher - Call Screen, Themes
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 5 လက
Joy launcher - Live wallpaper
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Photo Lock App - Hide Pictures & Videos
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
Mi Launcher
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 5 လက
Nova Launcher
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3M - 5M လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
Xperia™ Home
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 3 လက
TVLauncher
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 6 လက
Cheetah Keyboard - Emoji,Swype,DIY Themes
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
Microsoft Launcher
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
MiLocker
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
ZenUI Launcher
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 7 လက
Brave Privacy Browser: Fast, free and safe browser
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
myIM3 - Cek Kuota & Beli Paket Internet
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Apex Launcher - Customize,Secure,and Efficient
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 20 မိနစ္က
ME Launcher - 3D Wallpaper, Themes, Fast
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 7 မိနစ္က
ေနာက္သို႕