ထိပ္တန္း Android Application မ်ား

Chollometro – Chollos, ofertas y cosas gratis
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25M - 50M လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
idealo - Price Comparison & Mobile Shopping App
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 4 ရက္က
Amazon Assistant
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
CodeCheck: Food & Cosmetic Product Scanner
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 5 ရက္က
Wish - Shopping Made Fun
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3M - 5M လြန္ခဲ့ေသာ 4 ရက္က
AliExpress Shopping App
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3M - 5M လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
Amazon India Online Shopping and Payments
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3M - 5M လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Preisjäger: Deals, Gutscheine, Schnäppchen, Sale
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
Amazon Shopping - Search Fast, Browse Deals Easy
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3M - 5M လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
Delivery Club: Еда–Бургер Кинг, kfc.Доставка пиццы
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
Paytm - BHIM UPI, Money Transfer & Mobile Recharge
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
eBay: Online Shopping Deals - Buy, Sell, and Save
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Flipkart Online Shopping App
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Mercado Libre: Encuentra tus marcas favoritas
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 23 မိနစ္က
Amazon
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 10 လက
Shopee 11.11 Big Sale
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
Amazon for Tablets
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 3 လက
Mi Store
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Joom. Easy shopping, fast shipping
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 4 ရက္က
Airtel Thanks - Recharge, Bill Pay, Bank, Live TV
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 5 ရက္က
Vova - Get Freebies Easily
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 9 လက
OLX.ua Оголошення України
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
Shopee 11.11 Christmas Sale
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
1Mobile Market
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3M - 5M လြန္ခဲ့ေသာ 5 ရက္က
Club Factory - Online Shopping App
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
OLX - Comprar, vender, anúncios e ofertas
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 5 ရက္က
Banggood - Easy Online Shopping
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 6 ရက္က
Groupon - Shop Deals, Discounts & Coupons
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 5 ရက္က
JUMIA Online Shopping
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
letgo: Buy & Sell Used Stuff, Cars, Furniture
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 22 မိနစ္က
ေနာက္သို႕