ထိပ္တန္း Android Application မ်ား

Expedia Hotels, Flights & Car Rental Travel Deals
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 7 မိနစ္က
FlightStats
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25M - 50M လြန္ခဲ့ေသာ 7 လက
Bikemap - GPS Bike Route Tracker & Map for Cycling
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Oszkár telekocsi
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 5 လက
Sixt - Rent a Car
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 8 လက
Hilton Honors
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Booking.com Travel Deals
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3M - 5M လြန္ခဲ့ေသာ 4 ရက္က
Waze - GPS, Maps, Traffic Alerts & Live Navigation
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 10 မိနစ္က
NAVER Map, Navigation
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Southwest Airlines
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 5 ရက္က
Google Street View
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
2GIS: directory & navigator
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
m-Indicator- Mumbai- 30 Mar 2019
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
GO-JEK Driver
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
Navitel Navigator GPS & Maps
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Wego Flights, Hotels, Travel Deals Booking App
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 မိနစ္က
Choice Hotels
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 3 လက
MAPS.ME Offline Map+Navigation
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 5 ရက္က
Yandex.Maps
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 11 မိနစ္က
Sygic GPS Navigation & Maps
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3M - 5M လြန္ခဲ့ေသာ 4 ရက္က
TripAdvisor Hotels Flights Restaurants Attractions
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3M - 5M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
WiFi Map - Free Passwords
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
Uber Eats - စားစရာပို့ပေးမှု
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
GOJEK - Transportasi Ojek, Delivery, Pembayaran
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
American Airlines
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Yandex.Navigator
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 4 ရက္က
PagesJaunes – recherche locale
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 4 ရက္က
Uber Lite
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Flightradar24 Flight Tracker
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 5 ရက္က
IRCTC Train PNR Status, NTES Rail Running Status
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 6 ရက္က
ေနာက္သို႕