ထိပ္တန္း Android Application မ်ား

Garena Free Fire: Spooky Night
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25M - 50M လြန္ခဲ့ေသာ 6 ရက္က
Call of Duty®: Mobile
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3M - 5M လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
Brawl Stars
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3M - 5M လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
PUBG MOBILE
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 4 ရက္က
Shaktimaan
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 6 လက
Real Gangster Crime
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3M - 5M လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
PUBG MOBILE LITE
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 3 လက
Ben 10: Alien Experience
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3M - 5M လြန္ခဲ့ေသာ 3 လက
Call of Duty®: Mobile - Garena
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
PPSSPP Gold - PSP emulator
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Teen Titans GO Figure!
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
Grand Theft Auto - GTA
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3M - 5M လြန္ခဲ့ေသာ 6 လက
Grand cheat for GTA San Andreas
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
Helix Jump
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3M - 5M လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
Five Nights at Freddy's: SL
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Cheat for GTA San Andreas
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Standoff 2
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3M - 5M လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
Mobile Legends: Bang Bang
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
Counter Terrorist Shoot
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Assassin's Creed Identity
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Supreme Spider Stickman Warriors - Stick Fight
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
CONTRACT KILLER
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 7 ႏွစ္က
Call of Duty:Black Ops Zombies
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 3 ႏွစ္က
Creative Destruction
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 3 မိနစ္က
Survivalcraft 2
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Talking Tom Hero Dash - Run Game
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
RoboCop™
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 4 ႏွစ္က
Critical Ops: Multiplayer FPS
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
GTA: Chinatown Wars
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3M - 5M လြန္ခဲ့ေသာ 6 လက
LEGO ® Marvel Super Heroes
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3M - 5M လြန္ခဲ့ေသာ 4 ႏွစ္က
ေနာက္သို႕