ေနာက္ဆံုးထြက္ Android Application မ်ား

Call of Duty:Black Ops Zombies
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 3 ႏွစ္က
Call of Duty®: Mobile
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3M - 5M လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
Survivalcraft 2
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 48 မိနစ္က
Garena Free Fire: Spooky Night
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25M - 50M လြန္ခဲ့ေသာ 4 ရက္က
Hopeless Land: Fight for Survival
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
see/saw
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 9 လက
Sea Battle 2
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Super Pixel Heroes 2019
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Ben 10: Up to Speed
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 7 လက
Animus - Stand Alone
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
MORTAL KOMBAT
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
Awesome Tanks
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 3 မိနစ္က
Horrorfield - Multiplayer Survival Horror Game
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
Real Steel World Robot Boxing
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 4 မိနစ္က
PPSSPP Gold - PSP emulator
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
Bullet Force
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 21 မိနစ္က
War Robots
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3M - 5M လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Cover Fire: Shooting Games FPS Shooter
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
PPSSPP - PSP emulator
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3M - 5M လြန္ခဲ့ေသာ 5 မိနစ္က
Mobile Legends: Bang Bang
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
Exploration Lite Craft
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 6 ရက္က
Grand Theft Auto - GTA
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3M - 5M လြန္ခဲ့ေသာ 5 လက
Street Fighter IV Champion Edition
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 6 မိနစ္က
Elite Killer: SWAT
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
Honkai Impact 3
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 8 လက
Among Us
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Archero
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 9 မိနစ္က
Ultimate Hero warrior
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
Bloons Supermonkey 2
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 4 ရက္က
PUBG MOBILE
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 4 ရက္က
ေနာက္သို႕