လူႀကိဳက္မ်ားေနေသာ Android Application မ်ား

Call of Duty®: Mobile - Garena
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
Dinosaur Rampage
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
Zombie Escape
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 4 ရက္က
Dynasty Blade 2: ตำนานขุนศึกสามก๊ก MMORPG
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 5 ရက္က
Turtle Fight - Ninja is Born
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
Monyet Blog
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 6 ရက္က
Evil Shooter! (Pixel Hero)
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 4 ပတ္က
ေနာက္သို႕
ေရွ႕သို႕