ထိပ္တန္း Android Application မ်ား

Solitaire: Treasure of Time
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 11 လက
Hearthstone
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
UNO!™
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
Card Wars Kingdom
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
Reigns
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 5 လက
Yu-Gi-Oh! Duel Links
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
Pokémon TCG Online
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Werewolf Pro
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 3 လက
Gin Rummy Plus
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 13 မိနစ္က
Solitaire
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
Remi Indonesia
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 10 လက
Exploding Kittens® - Official
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
Reigns: Her Majesty
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Yu-Gi-Oh! Duel Generation
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
Reigns: Game of Thrones
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 12 လက
Plato - Games & Group Chats
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
South Park: Phone Destroyer™ - Battle Card Game
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Solitaire - Grand Harvest - Tripeaks
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
Governor of Poker 2 Premium
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
ပင့်ကူဆိုလီထရိတ်
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 3 လက
Naija Whot
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Solitaire Deluxe Social
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
Solitaire
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
Werewolf "Nightmare in Prison" Special Package
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 6 လက
Microsoft Solitaire Collection
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
Tekken Card Tournament (CCG)
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ႏွစ္က
Solitaire
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 19 မိနစ္က
Callbreak Multiplayer
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Thousand Card Game (1000)
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
Jawaker Trix, Tarneeb, Baloot & More
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
ေနာက္သို႕