ထိပ္တန္း Android Application မ်ား

LEGO® Juniors Create & Cruise
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
ကလေးတွေအဘို့အ Truck ကားဂိမ် အိမ်သူအိမ်သားအဆောက်အဦ
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
Toca Life: World
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 5 ရက္က
Masha and the Bear. Educational Games
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
Builder Game
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
LEGO® DUPLO® Town
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Learn Languages with Music
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
LEGO® DUPLO® Train
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
My Town : Grandparents
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 7 လက
Do Not Disturb - A Game for Real Pranksters!
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
My City : Pajama Party
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
My City : Orphan House
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 3 လက
My City : Office
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 9 လက
My City : Dentist visit
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 9 လက
My Town : Best Friends' House
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 9 လက
My City : Home
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Pepi Wonder World
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Toca Boo
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
My City : Newborn baby
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 6 လက
My City : After School
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 11 လက
Doctor Kids
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
My City : Babysitter
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 5 လက
My Town : Farm
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
Toca Kitchen 2
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
My Town : Shopping Mall
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 12 လက
PAW Patrol Air and Sea Adventures
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 10 လက
My Town : Bakery
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 9 လက
My Town : Cinema
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 9 လက
My Town : Discovery
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
My Town : Museum
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
ေနာက္သို႕