လူႀကိဳက္မ်ားေနေသာ Android Application မ်ား

Dragon Ball Z kids
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 4 ရက္က
Leonel Messi Prank Video Call
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
BAEKHYUN EXO Prank Video Call
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
ေနာက္သို႕
ေရွ႕သို႕