လူႀကိဳက္မ်ားေနေသာ Android Application မ်ား

Extreme Football:3on3 Multiplayer Soccer
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Play Kabaddi
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
FUT 20 Draft Simulator & Pack Opener
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 5 ရက္က
Putting Golf King
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
Golf Hero : Long drive shot
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 6 ရက္က
Kanche Cricket
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
ေနာက္သို႕
ေရွ႕သို႕