လူႀကိဳက္မ်ားေနေသာ Android Application မ်ား

Papa's Cheeseria To Go!
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
Art of War
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 5 ရက္က
PewDiePie's Pixelings
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
TIME REVERSAL
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
Gold Rush
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 5 ရက္က
新三國之漢末霸業
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 13 မိနစ္က
ေနာက္သို႕
ေရွ႕သို႕