စတိုး apps ေပၚမွ ေနာက္ဆံုးထြက္ Application မ်ား

Monoprix et Moi - Promos, Fidélité, Economies
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 54 စကၠန္႕က
Snapchat
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
Spotify: Discover new music, podcasts, and songs
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 4 ရက္က
Facebook
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50M - 250M လြန္ခဲ့ေသာ 1 မိနစ္က
A+ Gallery - Photos & Videos
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 5 မိနစ္က
Facebook Pages Manager
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 5 မိနစ္က
Le Monde, l'info en continu
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 9 မိနစ္က
Babbel – Learn Russian
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 9 လက
Babbel – Learn Polish
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 11 လက
Music Edge Player Galaxy S10 S9 S8
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 12 မိနစ္က
FotMob - Live Soccer Scores
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Microsoft Excel: View, Edit, & Create Spreadsheets
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Nimo TV – Play. Live. Share.
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 44 မိနစ္က
Blockfolio - Bitcoin and Cryptocurrency Tracker
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
DX Home
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 မိနစ္က
Tile
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
Oculus
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 1 မိနစ္က
Microsoft PowerPoint: Slideshows and Presentations
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Sweet Camera - Selfie Beauty Camera, Filters
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Bunny Pop
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 မိနစ္က
DroidBOX Share CLIENT (T8-S and T8-S Plus Owners Only)
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Slack
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 6 ရက္က
(US ONLY) Giveaway Free Gift Cards & Rewards
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 1 မိနစ္က
Instagram
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25M - 50M လြန္ခဲ့ေသာ 15 မိနစ္က
Spider Solitaire
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 မိနစ္က
Linda Brown: Interactive Story
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
World Cricket Championship Lt
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 မိနစ္က
LiveMe - Video chat, new friends, and make money
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 4 ပတ္က
smart Chords & tools (guitar, bass, banjo, uke...
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 1 မိနစ္က
Maleficent Free Fall
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 1 မိနစ္က
ေနာက္သို႕