လိုက္ဖ္လႊင့္မယ္! တြင္ Apps စတိုးOmlet Arcade - Screen Recorder, Stream Games
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
YouNow: Live Stream Video Chat - Go Live!
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 4 မိနစ္က
Ustream
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
ေရွ႕သို႕