ဇြန္ဘီး တိုက္ခိုက္မႈ! 😱 တြင္ Apps စတိုးLast Empire - War Z: Strategy
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
War Z 2
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
The Walking Dead No Man's Land
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 3 လက
100 DAYS - Zombie Survival
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 10 လက
Plants vs Zombies™ 2 Free
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
ေနာက္သို႕
ေရွ႕သို႕