ဇြန္ဘီး တိုက္ခိုက္မႈ! 😱 တြင္ Apps စတိုးLast Empire - War Z: Strategy
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 14 မိနစ္က
War Z 2
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 3 လက
The Walking Dead No Man's Land
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
100 DAYS - Zombie Survival
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
Dead Trigger 2: First Person Zombie Shooter Game
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 7 လက
Plants vs. Zombies 2
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Zombie Tsunami
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
UNKILLED - Zombie Multiplayer Shooter
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Into the Dead 2
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 6 ရက္က
ေနာက္သို႕
ေရွ႕သို႕