စတိုး appstorize ေပၚမွ ထိပ္တန္း Application မ်ား

APKPure
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
B612 - Beauty & Filter Camera
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Facebook
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 9 လက
Rush Rally 2
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
imo free video calls and chat
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
CSR Racing 2
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Gogo.Live--Broadcast your life
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Sweet Selfie - selfie cam, beauty cam, photo edit
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 11 လက
GAMEE - Play games with your friends
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Gear.Club - True Racing
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
CSR Racing
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
WhatsApp Messenger
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 9 လက
Grand Ten Auto New City
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
BiP Messenger
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 9 လက
Stadium24
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Drift Max Pro - Car Drifting Game with Racing Cars
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 11 လက
Z Camera - Photo Editor, Beauty Selfie, Collage
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Counter Terrorist Sniper Hunter
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
4shared
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 11 လက
New Star Soccer
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Turkcell Hesabım
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 11 လက
Zing MP3
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 11 လက
Counter Terror Sniper Shoot
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
MadOut2 BigCityOnline
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
PicsArt Photo Studio: Collage Maker & Pic Editor
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 9 လက
PhotoGrid: Video & Pic Collage Maker, Photo Editor
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 9 လက
Car Mechanic Simulator 18
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Messenger Lite: Free Calls & Messages
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 9 လက
Real Racing 3
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 12 လက
Football Strike - Multiplayer Soccer
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 11 လက
ေနာက္သို႕