စတိုး lazaromazo ေပၚမွ ထိပ္တန္း Application မ်ား

UNO
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ႏွစ္က
Uber
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ႏွစ္က
ေနာက္သို႕
ေရွ႕သို႕