စတိုး market ေပၚမွ ေနာက္ဆံုးထြက္ Application မ်ား

Maps - Navigate & Explore
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 8 ႏွစ္က
Pocket Auctions for eBay
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 8 ႏွစ္က
Aptoide
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 8 ႏွစ္က
ေရွ႕သို႕