စတိုး michael-belisle ေပၚမွ ေနာက္ဆံုးထြက္ Application မ်ား

Localphone International Calls
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 7 မိနစ္က
Postmates - Local Restaurant Delivery & Takeout
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 7 မိနစ္က
CPU-Z
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 7 မိနစ္က
Marriott Bonvoy
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 8 မိနစ္က
Lookout Security & Antivirus
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 8 မိနစ္က
ProtonMail - Encrypted Email
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 8 မိနစ္က
Bitwarden Password Manager
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 8 မိနစ္က
Tutanota - Free Secure Email
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 8 မိနစ္က
Google Docs
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 8 မိနစ္က
LivingSocial - Local Deals
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 8 မိနစ္က
Rakuten Ebates - Cash Back Shopping & Coupons
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 8 မိနစ္က
Fair Email - open source, privacy friendly
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 21 မိနစ္က
Alarmio
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 6 လက
CleanboardCleaner
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 21 မိနစ္က
Simple Gallery Pro: Photo Manager & Editor
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 21 မိနစ္က
Home Workouts Gym Pro (No ad)
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 21 မိနစ္က
Camera 4K Pro - Perfect, Selfie, Video, Photo
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 21 မိနစ္က
Kaspersky Mobile Antivirus: AppLock & Web Security
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 21 မိနစ္က
Qwant - Privacy & Ethics
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
Gold Pro - Icon Pack
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
Ibotta: Cash Back Savings, Rewards & Coupons App
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
App Cloner Premium & Add-ons
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
SDFCU Mobile Banking
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
Google Play Store
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
Root checker
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
Caesars Rewards
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
Google Calendar
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
Freebird Earn rideshare rewards & cash back offers
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
TuneIn Radio Pro - Live Radio
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Quick Reminders - Notification Notes & Reminders
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
ေနာက္သို႕