စတိုး nicobo ေပၚမွ ထိပ္တန္း Application မ်ား

Candy Crush Score
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 5 ႏွစ္က
SwitchDataSwitch
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 6 ႏွစ္က
ေနာက္သို႕
ေရွ႕သို႕