စတိုး simostudio ေပၚမွ ထိပ္တန္း Application မ်ား

free netfilx 2019
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 11 လက
messanger 2019
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 11 လက
ေနာက္သို႕
ေရွ႕သို႕