အေႂကြေစ့ထည့္ ကစားရေသာ ဂိမ္းခံု & အက္ရွင္ ဂိမ္းမ်ား